Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Vem kan ansöka om bidrag

  • Barn och ungdomar under 25 år med sjukdom eller funktionsnedsättning

  • Forskare med projekt inom områden som avser barn och ungdomar med sjukdom/funktionsnedsättning

Sökande måste vara bosatt eller verksam i Göteborg eller Bohuslän. Grupper av barn inom stiftelsens ändamål kan också ansöka om bidrag.

Vad man kan söka bidrag till

  • Vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder för barn och ungdomar med sjukdom eller funktionsnedsättning.

  • Anslag för forskning och utvecklingsarbete gällande barn och ungdom med sjukdom/ funktionsnedsättning samt till deltagande eller arrangerande av konferens med samma ämne.

Välkommen med din ansökan

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond har till ändamål att ge bidrag till barn och ungdomar med sjukdom eller funktionsnedsättning samt understödja medicinsk forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning.

Av det för utdelning tillgängliga beloppet utdelas 2/3 som bidrag till barn och ungdomar, samt 1/3 till forskning.